Individuálne poradenstvo 60 minút : 70 €
Párové poradenstvo 90 minút : 80 €
Manželské poradenstvo 90 minút : 80 €
Rodinné poradenstvo 90 minút : 90 €
Coaching 60 minút : 120 €
Mediácia 60 minút : 70 €

Doplnkové poplatky:

Cena sedenia  so začiatkom po 16 hodine : príplatok 10€ k cene služby

Víkendy a sviatky : príplatok 50% ceny služby

Prekročenie času sedenia : každá započatá pol hodina 25€ k cene služby

Náhrada za stratu času v prípade nedostavenia sa na termín klient uhradí celú sumu.

Platbu kartou môžete využiť tak, že k sedeniu urobíte úhradu vopred.

Číslo účtu :

Prima Banka SK79 5600 0000 0069 6732 0001

Do textu vložíte svoje meno a typ služby napr. individuálne poradenstvo

Ostatné poplatky za vyhotovenie zmlúv zistíte priamo u mediátora.

Upozornenie :

Vážení klienti, poprosíme Vás, aby ste svoju prípadnú neúčasť na sedení ohlásili telefonicky, alebo sms správou najneskôr do 24hodín. Inak sa musí uhradiť plná suma za sedenie, nakoľko už nevieme na Váš termín zabezpečiť sedenie pre ďalšieho klienta, ktorý termín potrebuje.

Ďakujeme za porozumenie.