PhDr. Jana Porubcová, PhD.    APOLO, Štefániková 113, 2.poschodie | 917 00 Trnava    +421 904 369 059