Koučing je proces, počas ktorého prebieha uvoľňovanie a posilňovanie ľudského potenciálu na dosiahnutie určitého cieľa, prostredníctvom odstraňovania vnútorných bariér.

Koučing je považovaný za jeden z najlepších spôsobov, ako dosiahnuť pozitívne zmeny a trvalé výsledky, a ako zlepšiť svoju osobnú a profesionálnu efektívnosť.
Kouč prostredníctvom koučovacích otázok pomáha rozvíjať vlastné zdroje klienta, podnecuje premýšľanie klienta a dopomáha klientovi si jasnejšie uvedomiť súvislosti a jeho silné stránky.
Vo svojej praxi sa úspešne venujem individuálnemu aj skupinovému koučovaniu.
Ak máte pocit, že už dlhšiu dobu akosi stagnujete, že sa sami neviete zorientovať vo svojom profesionálnom, či osobnom živote, rada Vám s tým pomôžem.