Obsahové zameranie:

• Asertívne správanie v manažérskych rozhodnutiach
• HR trendy pre manažérov
• Budovanie a stabilizácia tímu
• Motivácia zamestnancov• Strategické riadenie firmy
• Efektívna prezentácia TOP manažéra
• Manažérske štýly
• Krízový manažment v riadení firmy
• HR trendy pre TOP manažérov
• Komunikačné zručnosti manažérov
• Efektívne vedenie porád• Koučing & mentoring
• Kritika a pochvala – efektívne nástroje riadenia
• Manažérske zručnosti pre začínajúcich manažérov
• Leadership I., II.
• Strategické riadenie firmy

Efektívna práca, rozvoj tímu a jednotlivca:

• Time management
• Efektívna tímová komunikácia a spolupráca
• Stress management
• Tréning školiteľov
• Neverbálna komunikácia
• Organizačné zručnosti
• Tvorba myšlienkových a procesných máp
• Efektívna spolupráca s interným zákazníkom I., II.

Teambuilding:

tímový duch – nástroj na zvýšenie efektivity