MANŽELSKÉ A PÁROVÉ

PORADENSTVO

Ste v tom spolu
Manželské a párové poradenstvo je špecializovaným odborom, ktorý predstavuje aplikáciu psychologických postupov pri riešení problémov v partnerských a manželských vzťahoch. Klientelu manželského poradcu predstavujú manželské a partnerské dvojice, aj jednotlivci, ktorí prechádzajú náročným životným obdobím.
Ak ste sa rozhodli Vášmu vzťahu dať  šancu pred  rozchodom, párové poradenstvo je práve pre Vás tá vhodná alternatíva.
Je to spoločná práca na vzťahu. Pre väčšinu párov je táto možnosť vhodná i keď mnoho ľudí siahne po  rýchlejšom riešení ako je napríklad výmena partnera, alebo ukončenie vzťahu. Vždy však ide o voľbu.
Na párových sedeniach sa teda so psychológom stretávajú obaja partneri, ktorí prijali zodpovednosť za vývoj ich vzťahu, a spoločne pracujú na jeho náprave   tak, aby v ňom obaja mohli byť spokojní.Najčastejšie ide tento typ problémov : Žiarlivosť, nevera, komunikácia, konflikty.

INDIVIDUÁLNE

PORADENSTVO

Si sám za seba / ideš si svoje/
Individuálne poradenstvo je založené na dôvernom vzťahu klienta a psychológa. Ide o proces, v ktorom terapeut pomáha klientovi  zorientovať sa v jeho aktuálnej životnej situácii. Spoločne  hľadajú  vhodné riešenia na jeho problémy a ťažkosti. Psychológ pomáha klientovi na ceste k zmene, ktorú klient vníma ako potrebnú na to, aby sa vo svojom živote cítil spokojne.

V oblasti pomoci pri individuálnom poradenstve: Zvládanie veľkých životných zmien, ťažkých životných období či kríz • Podpora a rozvoj vlastných vnútorných zdrojov, sebavedomia a seba reflexie • Poradenstvo v zdravom životnom štýle • Vyrovnávanie sa so stratou (stratou niekoho blízkeho, stratou vzťahu) • Osobnostných a emocionálnych problémoch, stavy úzkosti a napätia, tréma, pocity neistoty a nízkej sebadôvery, osamelosť, problémy v sociálnych kontaktoch, pocity zlyhania v práci, súkromí alebo škole, problémy v partnerskom súžití • Pomoc pri nevere a žiarlivosti

RODINNÁ

TERAPIA

Spolu to zvládneme
Je samostatná forma psychoterapeutickej pomoci, zameraná na proces navodenia prospešných zmien v narušenom, patologicky zmenenom, či dysfunkčnom rodinnom systéme, prostredníctvom terapeutického vzťahu medzi terapeutom a členmi rodiny, prostredníctvom terapeutických intervencií .

Najčastejšie ide o tento typ problémov: Výchovné problémy, dvojkoľajná výchova, problémy medzi deťmi a rodičmi, problémy medzi rodičmi a starými rodičmi, životný štýl, voľnočasové aktivity. Spolužitie troch generácií.